בלוג

?מהו שכרו של מפעיל עגורן צריח

השכרת מנופים ועגורנים